مهدی پدرام

    من یک مشاور سئو (seo) برای موتورهای جستجو و  یک راهبر افزایش فروش از اینترنت هستم. به عنوان یک سئوکار حرفه ای در کنار شما, “تیم شما” یا شرکت و مجموعه ای که دارید می توانم کمک تان کنم تا در موتورهای جستجویی مثل Google ,Bing,Yandix رتبه های بهتر و ترافیک هدفمندتری داشته باشید. به عنوان یک مشاور می توانم بگویم که سئو مثل کاتالیزور عمل می کند و هدف آخر نیست. چون مشتری شدن و خرید از شما هدف نهایی است! پس به عنوان کسی که به شما کمک می کند تا افزایش فروش اینترنتی داشته باشید و یا راهبر پروژه های SEO کسب و کار اینترنتی شما می توانم تجربه مسیر رشد مشترکی را برای شما پینشهاد کنم. حتما در این راه رازداری و حریم کسب و کار شما را محترم خواهم شمرد. من و تیم ام با هشت سال سابقه کار در زمینه افزایش فروش از طریق سئو سایت و انجام پروژه های سنگین و رقابتی سئو می توانیم کسب و کار شما را با اینترنت هدفمندتر کنیم. SEO و SEM در خدمت بازاریابی اینترنتی و سود شماست باقی بهانه است!