دسته بندی / بازاریابی اینترنتی

بازاریابی اینترنتی چیست؟

دیگه از این کلیشه تر نمی شود در مورد بازاریابی اینترنتی حرف زد! من هم قرار نیست از چیزی تعریف ارائه بدهم اما خب باید از یک جایی شروع کرد. بازاریابی از طریق اینترنت بهترین تعریفی است که می شود ارائه کرد ولی وقتی می خواهیم در مورد روش های این مدل بازارایابی حرف بزنیم همه چیز فرق می کند.

روش های بازاریابی در اینترنت گسترده هستند از سئو گرفته تا تبلیغات کلیکی تا ایجاد صفحات فیک. حتما شما وقتی که در اینترنت چرخی زده اید مخصوصا دو سال پیش ( اما حالا هم هست تک و توک) سایت های ناخواسته ای را دیده اید که باز شده اند و چشمک زن به شما تبریک گفته اند که برنده ساعت شده اید!!!
خب این هم یه مدل بازاریابی اینترنتی است. حالا درست یا غلط اش را کاری ندارم. هر چند باورم نمی شود امروز کسی دیگر گول چنین تبلیغات زردی را بخورد.

بازاریابی اینترنتی صرف نظر از اندازه کسب و کار شما ارزان ترین راه برای رسیدن به بازار هدف شما است. اما وقتی دریک سایت سئو و یک سایت ایرانی از بازاریابی اینترنتی حرف می زنیم می خواهیم چه چیزی را تعریف کنیم؟ کدام روش را ترویج کرده و درباره کدام متد ها بحث کنیم؟