/> آموزش سئو - پدرام سئو

بیشتر برای مدیران و تجارت کننده ها: اشتراک گذاری تجربه های شکست و موفیقت در سئو

همین اول بگویم آموزش سئو مثل آموزش رانندگی می ماند شما هیچ وقت بعد از آموزش رانندگی توسط شوماخر هر چند که بتوانید رانندگی خوبی بکنید اما شوماخر نیستید. مگر این که تجربه او را داشته باشید.

در آموزش سئو سعی می کنم این تجارب را با شما در میان بگذارم. هر چند خودم شوماخر نیستم!

منابع زیادی برای آموزش سئوی درست نوشته نشده است. راست اش همه ما سئو کارها داریم یک چیزهای بدیهی را تکرار می کنیم. اما اینجا سئو را دوست دارم با مدیران در میان بگذاررم.

برای مطالعه اولیه می توانید به راهنمای خود گوگل مراجعه کنید:  Search Engine Optimization (SEO) Starter Guide

این واقعیت یادگیری است که تمام آموزش ها خودآموزی است.

دوره آموزش سئو

اگر به این صفحه رسیده اید یعنی می دانید سئو چیست به چه درد می خورد و اصلا چرا باید سئو را یاد گرفت( قابل توجه بزرگان استارتاپ های ریز و درشت) چون شاید نشود خلاقیت و رشد یک استارتاپ را به صورت [...]